Märkning av livsmedel

Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att du som  konsument inte blir lurad när du handlar mat.

För förpackade livsmedel ska konsumenten bland annat informeras om ingredienser, bäst före datum, tillverkare, vikt, volym och i vissa fall ursprung. Texten måste vara på svenska. Vid försäljning över disk eller lösviktsförsäljning ska samma information kunna lämnas till kunden.

För mat som serveras på restaurang måste verksamheten kunna informera kunden om maten innehåller några av de 14 allergenerna som listats av EU. Verksamheterna måste tydligt ange hur kunden kan få information om allergenerna till exempel genom skylt eller anslag.

EU har en gemensam lagstiftning om hur livsmedel ska märkas och det är kommunerna som tillsammans med livsmedelsverket och länsstyrelser kontrollerar att lagarna om märkning följs.