Vad är våld/sexuella övergrepp?

Här beskrivs olika typer av övergrepp som barn utsätts för.

Det finns olika typer av övergrepp som barn utsätts för. FNs barnrättskommitté, Rädda Barnen och Barnafrid beskriver att det finns fysiskt våld/misshandel, till exempel när föräldrar eller andra vuxna orsakar ett barn skada på kroppen, sjukdom eller smärta. Hit räknas alla former av kroppslig bestraffning såsom att slå, sparka, nypa, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga.

Misshandel kan också vara psykisk, som när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning, till exempel genom att låsa in barnet på sitt rum. Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö är också barnmisshandel och kan sätta spår hos barnet på samma sätt som om det utsätts för direkt våld eller kränkningar.

Rädda Barnen och Barnafrid beskriver att sexuella övergrepp mot barn innebär att sexuella handlingar påtvingas ett barn av en annan person. Vidare kan man säga att barnet utsätts för något som det inte förstår och inte är moget för. Ibland används våld, men ofta är det inte nödvändigt för att den vuxne ska få sin vilja igenom. Förövaren utnyttjar barnets beroende eller bristande kunskap, mutar barnet eller hotar att skada det.

Övergreppen kan vara både fysiska och icke-fysiska. Exempel på sexuella övergrepp är att utsätta barn för fullbordade samlag, att en vuxen berör barnets könsorgan, att barnet berör den vuxnes könsorgan, sexuella inviter från en vuxen eller blottning inför barnet. De flesta övergrepp begås av någon som barnet känner, som en förälder, släkting, bekant eller kompis. Cirka en tredjedel av övergreppen begås av en äldre tonåring eller en jämnårig. I de flesta fallen är förövaren en man eller en pojke.

När barn utsätts för övergrepp av någon de inte känner är internet idag den vanligaste kontaktvägen.