Beställning av färdtjänstresa

Du beställer din färdtjänstresa hos Vellinge Taxi. Du kan ringa och boka alla dagar klockan 07.00-24.00.

Du kan åka färdtjänst i hela Skåne och dygnet runt under årets alla dagar.

Att tänka på

  • Gör din beställning senast en timme före avresa. Om resan är längre än 48 kilometer måste du däremot beställa senast 24 timmar vardagen innan resan ska äga rum.
  • Resan ska påbörjas och avslutas inom Trelleborgs kommun.
  • Beställning av resa där trappklättrare ska användas ska göras 3 timmar innan resan ska äga rum.
  • Vid färdtjänstresa efter inköp får du endast ta med dig motsvarande två bärkassar.
  • Om ditt ärende gäller sjukresa kontaktar du Skånetrafikens sjukresehandläggare.

Beställning av taxi och specialfordon

Specialfordon kan beviljas för de personer som inte klarar av att förflytta sig från rullstol till en vanlig taxi.

Tidsmarginaler

Färdtjänst bygger på samåkning liksom all kollektivtrafik. För att underlätta samåkning behöver transportören vissa marginaler. Se tidsangivelser i tabell – dessa är maxtider och kan inte förlängas.

  • Inställelsetiden (tidsfönstret) är +- 15 minuter vilket innebär att taxi kan hämta den färdtjänstberättigade 15 minuter före och 15 minuter efter den önskade tiden. Avvikelse från den önskade tiden ska avtalas med resenären. Om resan är längre än 48 km är inställelsetiden längre.
  • Tidsfönstret – är den tid som en resa maximalt kan förskjutas från önskad avresetid.
  • Restid – är hur lång tid en resa maximalt kan förskjutas från önskad avresetid.