Sjukresor

Region Skåne administrerar och har ansvar för behandlingsresor, så kallade sjukresor, till närmaste vårdinrättning eller till vårdinrättning anvisad av sjukvårdsdistriktet. Mot uppvisande av färdtjänstbeslut har du rätt till sjukresa och egenavgiften beräknas efter resans längd.

Kontakta Skånetrafikens handläggare om du behöver ansöka, beställa sjukresa eller om du vill veta mer om sjukresor.

Bra att veta

  • Du som har tillstånd för färdtjänst kan åka sjukresa på samma sätt som färdtjänst. Betalning sker via faktura. Resenär med tillstånd för färdtjänst tillåts åka sjukresa på samma sätt som färdtjänst. Betalning sker via faktura.
  • Exempel på vårdinrättningar är distriktsläkare, sjukhus, tandläkare, sjukgymnastik och utprovning av hjälpmedel.
  • Medresenär betalar samma avgift vid sjukresa som den färdtjänstberättigade personen. Om du beviljats ledsagare åker ledsagaren gratis.
  • Enligt Region Skåne är resor till mammografi- och gynekologundersökning samt förkylningsinjektioner inte sjukresor.