Val av hemvård

För dig som beviljas hjälp för insatserna städ, tvätt och inköp har Trelleborgs kommun kundval. Detta betyder att du som beviljats dessa insatser själv får välja om du vill att kommunen eller någon entreprenad ska utföra hjälpen. För insatserna inköp och tvätt är dock inte kommunen ett av de valbara alternativen.

Trelleborgs kommun har beslutat om ett valfrihetssystem avseende kundval av servicetjänster (städ, tvätt och inköp) inom hemvården vilket stöds av Lagen om valfrihet (LOV). Kunderna har möjlighet att välja bland godkända utförare av servicetjänster.

Så här fungerar det

  • Du väljer vem som ska utföra insatserna städ, tvätt och inköp.
  • För städ kan du välja kommunens hemvård eller privat utförare. För tvätt och inköp kan du enbart välja bland de privata utförarna.
  • Godkända utförare publiceras på den här sidan liksom blanketten som du fyller i för att välja utförare. Blanketten finns också hos kundtjänst.
  • Tänk på att om du har beviljats flera serviceinsatser behöver du göra ett val per insats. Du kan välja olika utförare för varje insats.
  • Efter att du har skickat in ditt val till socialförvaltningen kommer utföraren att kontakta dig så att ni tillsammans kan komma överens om när insatserna ska starta.
  • Om du inte är nöjd har du alltid möjlighet att göra ett nytt val och få ny utförare. Då fyller du i en ny blankett.
  • Om du har svårt att välja kan du ta hjälp av god man eller annan laglig företrädare. Kommunens biståndshandläggare får inte göra valet åt dig. Om du inte gör något val kommer städinsatserna att utföras av kommunens hemvård.

Presentation av godkända utförare