Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilliga resursgruppen (FRG) finns i många av landets kommuner och består av människor från alla samhällsgrupper och yrken. Det spelar ingen roll om du är börsmäklare eller arbetar i butik – har du en passion för att vårt samhälle ska fungera även vid en kris kan du vara med i FRG.

Förutom bränder kan det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet på orten, långvariga elavbrott eller att något annat krisläge inträffar. Det kan handla om att hjälpa till med information, evakuering, administration och andra praktiska arbetsuppgifter.

FRG möter människor i kris

FRG består av professionella frivilliga. Alla har rekryterats för att de har personliga förutsättningar, erfarenhet eller utbildning för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Du får utbildning och här får du lära dig allt från hur du möter människor i kris till första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Vill du vara med?

Känner du att du skulle passa i FRG och vill dra på dig vår väst och göra en insats om olyckan är framme? Tveka inte – hör av dig till oss på säkerhetsenheten så berättar vi mer om hur du kan hjälpa till.