Informations- och trygghetspunkter

Även om de geografiska avstånden i Trelleborg inte är speciellt stora kan till exempel snöstormar, orkaner och strömavbrott göra Söderslätt svårframkomligt. För att kunna ge alla kommuninvånare tillgång till service på hemmaplan finns 14 informations- och trygghetspunkter förberedda för att hjälpa till vid extraordinära händelser.

Här är samtliga informations- och trygghetspunkter:

 • Akka Servicecenter – Frans Malmrosgatan 55
 • Klagstorps skola, huvudentrén – Nils Perssons väg 3
 • Parken-kultur och konferenscenter, stora entrén – Norregatan 46
 • Pilevallskolan – Allmogevägen 3
 • Serresjöskolan, gymnastiksalen – Orkidévägen 2
 • Sjöviksskolan – Västra Ringvägen 8
 • Skegrie skola, huvudentrén – Skegrie Stationsväg 17
 • Smygeskolan, matsalen – Västanväg 3
 • Söderslättsgymnasiet S:t Nicolai, matsalen – St. Nicolai Plan 1
 • Söderslättshallen, södra foajén – Klörupsvägen 48
 • Villa Skateholm, samlingslokalen – Mossrosvägen 24
 • Västervångskolan, matsalen – Virkesvägen 2
 • Västra Alstad skola, matsalen – Västra Alstads Byaväg 4
 • Väståkraskolan, matsalen – Landsvägen 2122

Hitta informations- och trygghetspunkterna på en karta

Vad är en informations- och trygghetspunkt?

Den övergripande uppgiften för informations- och trygghetspunkterna är att svara för information och trygghet för den som vistas inom respektive geografiska område i samband med större räddningsinsatser eller extraordinära händelser.

Informations- och trygghetspunkterna är förberedda för en lång rad uppgifter:

 • Ge och få aktuell information till besökare och egen personal
 • Fungera som reservplats för att kunna larma nödnumret 112
 • Vara förbindelselänk till den centrala staben och berörda myndigheter
 • Ge enklare sjukvård och erbjuda krisstöd
 • Kunna servera lättare förtäring och dryck
 • Erbjuda vila och övernattning och på andra sätt ta hand om människorna i det aktuella området.

Språkrör mellan myndigheter och boende

En väsentlig uppgift är att ge aktuell information till berörda. Informations- och trygghetspunkten fungerar som språkrör mellan myndigheterna och de boende. Från centralt håll förses informations- och trygghetspunkten med relevant information som via personalen delges de som söker sig hit. På samma sätt kan de aktuella förhållandena rapporteras in via telefon och datakommunikation.

Skolor har rätt förutsättningar

Att just skolor valts som informations- och trygghetspunkter har många fördelar. Här finns kök, telefoner, datakommunikation, hygienutrymmen och andra lokaler. Samtliga skolor kan förses med nödvatten och reservkraft om detta skulle behövas. Varje informations- och trygghetspunkt ska också ha sin egen kommunikationsradio.

Personalen som bemannar informations- och trygghetspunkterna är i stor utsträckning samma som arbetar här annars också, personer som har god kännedom om både lokaler och omgivning.

Frivilligorganisationer kan också vid behov bemanna upp informations- och trygghetspunkterna.