Parkering på Söderslättshallen

Bilparkering är endast tillåten på uppmärkta parkeringsplatser. Tre parkeringsplatser är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.

Parkeringsövervakning finns och bilar som står felparkerade kommer att få parkeringsböter.

Trängsel vid på- och avstigningszonen utanför entrén på Söderslättshallen är ett problem som kan få allvarliga konsekvenser. Vi måste se till att olyckor inte inträffar samt att utryckningsfordon och räddningspersonal kommer fram om det mot förmodan skulle behövas.

För föreningar och andra arrangörer av tävlingar och liknande gäller att två egna publikvärdar med reflexvästar ska finnas vid av- och påstigningszonen utanför entrén för att se till att ingen parkerar där.