G Suite for Education – digitala verktyg för både elever och lärare

G Suite for Education (GSFE) är en så kallad molntjänst för kommunikation och samarbete i utbildningen, med verktyg för till exempel webbpublicering, kalender och lagring av dokument. Tjänsten tillhandahålls av Google och är speciellt anpassad för användning inom den pedagogiska verksamheten.

Tjänsten hanteras i ett webbaserat gränssnitt. Verktygen i tjänsten kan du nå från fasta och mobila enheter samt läsplattor. Elever och lärare kan använda tjänsten genom att kommunen registrerar en domän och skapar användarkonton till samtliga elever och lärare i verksamheten. Varje användare får på så sätt tillgång tjänsten och ett visst lagringsutrymme kopplat till sitt konto. All information som lagras och hanteras i GSFE ägs och kontrolleras av bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Bildningsförvaltningens användning av tjänsten

Bildningsförvaltningen använder GSFE som ett verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet. De verksamheter som omfattas av användningen är förskola, grundskola, gymnasium, särskolan och vuxenutbildning. Användargrupper och beskrivning av de tjänster som ingår i GSFE specificeras nedan.

Personal

Samtlig personal inom förskola, grundskola, gymnasium, särskola och central administration har tillgång till GSFE.

Elever

Samtliga elever inom årskurs 4-9 (grundskolan) och gymnasieskolan har tillgång till GSFE.