Personliga elevdatorer

Från årskurs fyra har varje elev i Trelleborg kommuns skolor tillgång till en personlig dator för att skolan ska kunna uppfylla målen som finns i läroplanerna.

Eleverna får även använda datorn utanför skolans lokaler och på sin fritid. Dator inklusive tillbehör och program tillhör Trelleborgs kommun och ska ses som ett läromedel samt ett viktigt redskap för studierna.

Förutom satsningen på personliga elevdatorer har även stora satsningar gjorts kring den bakomliggande infrastrukturen och anpassning av lokalerna. Trådlösa nätverk och projektorer är idag en självklarhet i skolans lärmiljöer.

IT-support och felanmälan

På varje skola finns det rutiner för IT-support och felanmälan. Om utrustningen är i sådant skick att den behöver reparation ska elev/vårdnadshavare alltid fylla i en skadeanmälan. Blankett för skadeanmälan för personlig elevdator samt avtal för lån av personlig elevdator hittar du under kommunens e-tjänster.

Blankett för skadeanmälan för personlig elevdator/läsplatta (Självbetjäningssidor)

Information, frågor och synpunkter

Du hittar mer information om elevdatorer under Frågor och svar – personliga elevdatorer. Du kan också vända dig till mentor eller rektor på skolan om du har frågor eller synpunkter.