Trädgårdsavfall

Du kan teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Kontakta Trelleborgs kommun för beställning eller ändring av abonnemang. Du kan naturligtvis också själv lämna ditt trädgårdsavfall helt kostnadsfritt vid våra återvinningscentraler.

I kärlet för trädgårdsavfall får du bara lägga sådant som växer i din trädgård och som går bra att kompostera – gräsklipp, löv, ogräs, fallfrukt, grönsaksblast, häckklipp och nedklippta buskar. Du får inte lägga aska, grillkol, matavfall, jord, sten, sand, grus, stubbar, grenar eller papperspåsar bland trädgårdsavfallet. Det fyllda kärlet får väga max 50 kilo. En bra regel är att du själv måste orka dra kärlet.

På grund av att många plantor är angripna av svampsjukdom får du inte lägga växten buxbom i kärlet för trädgårdsavfall. Buxbom får inte heller lämnas till kompostering. Istället ska du gräva upp angripna plantor, förpacka dem i täta plastpåsar och lägga påsarna i ditt vanliga sopkärl eller i containern för brännbart restavfall på återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall som samlas in komposteras och behandlas till kompost- och matjord.

Abonnemang och hämtningsintervall

När du tecknar abonnemang kan du välja mellan två kärlstorlekar, 190 liter och 370 liter. Prisuppgifter för abonnemanget hittar du under Taxor och avgifter. Observera att tilläggstjänsten dragavstånd inte kan beställas till abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Du debiteras för tjänsten under hela året. Vid nytecknande av abonnemang får du kostnadsfritt hämta 1 (en) kubikmeter kompostjord på någon av våra återvinningscentraler i Anderslöv eller Smygehamn.

Du som tecknat abonnemang om hämtning av trädgårdsavfall erbjuds hämtning varannan vecka, 18 gånger per år, enligt följande:

  • Jämn vecka, från vecka 12 till och med vecka 46.
  • Udda vecka, från vecka 13 till och med vecka 47.

Har du glömt vilken hämtningsdag du har på ditt trädgårdsavfallskärl? Följ länken Mina Sidor och följ instruktionerna.

Mina sidor (öppnas i nytt fönster)

Så här går hämtningen till

  • Ställ ut avfallskärlet på hämtningsdagen om du vill ha det tömt. Kärlet ska placeras så nära farbar väg som möjligt, det vill säga där bilen kan stanna.
  • Hjulen på kärlet och handtaget som man flyttar det med ska vara vänt utåt mot gatan eller vägen.
  • Hämtningen sker från klockan 06.00 och hämtning kan ske under hela dagen. Ställ gärna ut kärlet redan kvällen innan.
  • Avfallskärlet för väga max 50 kilo. Tyngre kärl blir svåra för den som hämtar att hantera och dessutom kan kärlet ta skada. Kärl som inte går att flytta för att de är för tunga kommer inte att tömmas.
  • Locket måste gå att stänga. Packa inte kärlet för hårt, då riskerar du att bara få hälften av innehållet tömt. Kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst om du behöver större kärl.
  • Tänk på att kärlet inte kan tömmas om tillfartsvägen till kärlet är blockerat av till exempel en parkerad bil.
  • Trädgårdsavfall kan i början och slutet av säsongen vara fastfruset i kärlet. Personalen har vare sig möjlighet eller ansvar att ta loss fastfruset trädgårdsavfall ur kärlet. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning sker tömning vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Du kan försöka ta loss fastfruset trädgårdsavfall före tömningen, eller till exempel sätta in avfallskärlet i garaget över natten och sätta ut det på tömningsdagen.

Se återvinningscentralernas öppettider