Förpackningar

Förpackningar av plast, metall, glas, papper och batterier är producentansvarsmaterial. Det innebär att producenten har ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Det du lämnar här återvinns till nya produkter.

I Trelleborgs kommun finns 19 återvinningsstationer, och på de allra flesta finns även behållare där du kan lämna kläder, textil, skor och leksaker för återanvändning. Följande är exempel på förpackningar som du kan lämna på återvinningscentraler och återvinningsstationer.

Färgade glasförpackningar

Tomma flaskor och burkar utan lock eller kapsyler. Observera att du inte ska lämna porslin, keramik eller glödlampor här.

Ofärgade glasförpackningar

Flaskor och burkar som är helt ofärgade. Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler. Lämna inte porslin, keramik eller glödlampor här.

Pappersförpackningar

Förpackningar som till minst hälften består av papper, exempelvis pizzakartonger, mjölkpaket, juicepaket, bärkassar, omslagspapper och påsar av papper samt förpackningar av wellpapp. Inte tidningar, broschyrer, kuvert eller kontorspapper.

Metallförpackningar

Konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar och aluminiumfolie, tomma sprayburkar, tuber, lock, kapsyler. Stora färgburkar lämnar du på återvinningscentralen om de är tomma. Färgburkar med färgrester lämnar du till miljöstationen på återvinningscentralen.

Plastförpackningar

Flaskor, burkar, lådor, dunkar, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och plastfilm. Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra. Handtag, lock och andra detaljer som inte är av plast ska om möjligt tas bort. Stora plastförpackningar, som inte går in i behållaren, lämnas på en återvinningscentral. För att underlätta sorteringen ska förpackningarna läggas lösa i behållaren, inte i ihopknutna påsar.

Vem tar hand om materialet?

Metallkretsen, Svensk Glasåtervinning, Svensk Kartongåtervinning, Plastkretsen, Returwell samt El-kretsen har ansvaret för att samla in och återvinna materialet. Dessa företag ägs gemensamt av industrin och handeln. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.

Har du frågor om förpackningar?

Förpackningsinsamlingen, FTI, (tidigare Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är en samarbetsorganisation för Metallkretsen, Svensk Glasåtervinning, Svensk kartongåtervinning, Plastkretsen och Returwell. Verksamheten bekostas genom att du som kund i samband med inköp av en produkt, samtidigt betalar kostnaden för insamling och behandling av förpackningen.