Kastanjegården

Kastanjegården är ett stödboende för dig med allvarlig psykisk ohälsa eller långvarig funktionsnedsättning.

Kastanjegården har 15 lägenheter med särskild service. Boendet har personal dygnet runt.

Det är biståndshandläggare som utreder och beslutar vem som får stödboende på Kastanjegården.

Mer information om kommunens socialpsykiatri och hur du ansöker