Korttids- och växelvård

Korttids- och växelvården bedrivs i Hälsohuset på Frans Malmrosgatan 24 i Trelleborg. Det finns 27 korttidsplatser och nio växelvårdsplatser.

Korttidsvård

Korttidsvård innebär att du under en kortare tid bor på vår korttidsenhet, till exempel om du behöver återhämta dig efter en sjukhusvistelse innan du flyttar hem igen eller om du väntar på plats på särskilt boende.

Våra 27 platser är fördelade på tre avdelningar. Du som vårdas har ett enkelrum och vi som arbetar här är undersköterskor. Vi arbetar på ett rehabiliterande sätt – hjälp till självhjälp. I rehabiliteringsarbetet har vi även tillgång till fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska.

Måltiderna serveras i matsalen eller på rummet om du hellre önskar det.

Behov av korttidsplats beslutas av biståndshandläggare.

Växelvård

Växelvård innebär att du bor i ditt eget hem men att du regelbundet under kortare perioder vistas hos oss. Här får du möjlighet till trevlig samvaro och aktiviteter samtidigt som närstående som stöttar dig kan få lite avlastning i tillvaron.

Du får ett eget rum med pentry (kylskåp och diskbänk). I varje lägenhet finns en stor toalett och dusch. Rummen är möblerade med säng, sängbord, ett mindre bord med stolar och en fåtölj. Tv och radio finns på alla rum.

Det finns tillgång till vissa hjälpmedel men personliga hjälpmedel har du själv med dig. Till varje rum finns ett trygghetslarm.

Till varje avdelning hör en gemensamhetslokal för de boende med tv och ett kök.

Måltiderna serveras i matsalen eller på rummet om du hellre önskar det.

Under din vistelse får du en egen kontaktperson som är den som har det speciella ansvaret för just dig och dina behov. Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt och vid behov finns även sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut att tillgå.

Så ansöker du

Du ansöker om växelvård genom att kontakta biståndshandläggare via kundtjänst.