Adoptioner

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn och som förälder har du samma skyldigheter till ett adopterat barn som till ett biologiskt.

Internationella adoptioner

För att få ta emot ett barn i ditt hem måste du ha medgivande från socialnämnden i kommunen du bor i. Familjerätten gör en utredning och bedömer om de tilltänkta föräldrarna är lämpliga att ta emot ett barn från ett annat land.

Utredningen blir också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheterna som ska välja familj till barn som de har ansvaret för. Utredningen är också en tid av förberedelse för det annorlunda föräldraskapet som en adoption innebär.

Alla som ansöker om ett medgivande för adoption måste genomgå en föräldrautbildning.

Information om internationella adoptioner hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF)

Övriga adoptioner

Adoption av svenskfödda barn kan komma ifråga, men är mycket sällsynta.

Om en man eller en kvinna har barn från ett tidigare förhållande men nu är gifta och bor med varandra tillsammans med barnet, kan partnern i det nya förhållandet ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet.

Familjerätten gör i samtliga fall en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Utredningen lämnas till tingsrätten som sedan fattar beslutet.

Genom adoptionen får barnet samma juridiska ställning som om det fötts inom familjen. Enligt svensk lag kan en adoption aldrig hävas. Genom adoption blir barn automatiskt svenska medborgare om någon av adoptivföräldrarna är det.