Föräldrautbildningar

Att vara förälder kan vara en utmaning. Föräldrautbildningar finns för dig som vill utveckla ditt föräldraskap, utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få stöd.

Trelleborgs kommun kan erbjuda:

  • Barn i föräldrars fokus (BIFF)
    BIFF är en kort föräldrautbildning för föräldrar som ska eller som har separerat och som inte kommer överens gällande barnen.
  • Föräldrautbildningen Komet
    Komet står för kommunikationsmetod och är till för föräldrar som har barn i åldersgruppen 4-12 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
  • Hela barn
    Hela barn är en barnfokuserad samtalsserie med fem strukturerade samtal för föräldrar som är separerade och som har svårt att prata om frågor som rör det gemensamma barnet.