Samtalsmottagning

Samtalsmottagningen Lotsen är en verksamhet som vänder sig till familjer med barn i åldersgruppen 0-18 år. Här finns möjlighet till föräldrasamtal, enskilda samtal och familjesamtal.

I första hand sker samtalen i våra lokaler, men det går också att få stöd digitalt eller via telefon.