Tandvård

Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till särskild hjälp när det gäller tandvård.

Vad som är nödvändig tandvård för äldre, sjuka och för personer med funktionsnedsättning avgörs utifrån bland annat allmäntillstånd, tandhälsa och nyttan av behandlingen. Den nödvändiga tandvården ska medverka till en bättre livskvalitet utan smärta och obehag i munnen och syfta till god tuggförmåga.

För att ha rätt till nödvändig tandvård behöver du ha ett tandvårdsintyg (det som tidigare hette grönt kort). Intyget utfärdas av kundtjänst.

Nödvändig tandvård gäller personer som

  • kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 8 § första stycket i hälso- och sjukvårdslagen
  • får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
  • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har pågående insats
  • får service och omvårdnad i egen bostad med motsvarande behov av omsorger som personer som omfattas av punkterna 1-3