Anmäl hinder i trygghetsapp

I syfte att smidigt kunna rapportera otrygga platser och hinder i den offentliga miljön har Trelleborgs kommun tagit fram en app där du som kommuninvånare kan rapportera direkt till oss.

Med appen kan otrygga platser och hinder anmälas direkt på plats med bild och beskrivning av hindret. Anmälan hanteras av kommunen som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Appen går att ladda ner där appar finns.

Anmäl hinder-appen är framtagen av Trelleborgs kommun så att trelleborgarna kan hjälpa till att förbättra användbarheten i publika lokaler och offentliga miljöer. Appen är en del i stadens tillsyn av lagen om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2011:13).