Trygghetsvärdar

Kommunens trygghetsvärdar arbetar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

Trygghetsvärdarna arbetar på uppdrag av kommunens säkerhetschef som, efter samråd med polisen med flera, kan förlägga trygghetsvärdens arbete till strategiskt utvalda platser eller områden inom kommunen. Det kan handla om bostadsområden som drabbats av inbrott, parkeringsplatser där bilarna utsatts för skadegörelse eller platser i kommunen där otryggheten upplevs hög. Trygghetsvärdens uppgift blir att närvara i området och vid behov samtala med de människor som vistas där.

En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Ska du kontakta trygghetsvärdarna eller 112?

Du ska alltid ringa 112 vid pågående brott som till exempel ett pågående inbrott eller slagsmål.

Du kan alltid kontakta trygghetsvärdarna om du känner dig otrygg eller bara vill ha någon att prata med. Det kan handla om att du ser eller hör att det börjar bli stökigt på en plats eller att du observerat skadegörelse, nedskräpning eller klotter. Det kan också handla om tillfällen då mindre eller större folksamlingar upplevs skapa otrygghet genom störande ljudnivå eller liknande.

Om trygghetsvärdarna bedömer att ditt ärende ska hanteras av polis eller annan myndighet kan de komma att hänvisa dig vidare, men tveka aldrig att ringa. Det är bättre att agera och ringa en gång för mycket än en gång för lite.

Använd nattknappen om du känner dig otrygg

Nattknappen innebär att trygghetsvärdarna håller dig sällskap i telefonen om du känner dig otrygg när du är på väg någonstans på kvällstid. Mellan klockan 21.00 och 02.00, alla dagar i veckan, kan du använda dig av nattknappen genom att ringa något av Trygghetsvärdarnas nummer.