Pedagogisk omsorg, 1-5 år

Enligt skollagen ska kommunerna sträva efter att erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Trelleborgs kommun erbjuder barn i åldern 1-5 år pedagogisk omsorg i form av familjedaghem.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. Hur och var verksamheten bedrivs kan se olika ut. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Verksamheten inom pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Förskolans läroplan ska vara vägledande för verksamheten men är inte bindande. Det innebär att verksamheten kan använda läroplanen utifrån sina egna förutsättningar. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk omsorg arbetar utifrån Skolverkets allmänna råd.

Skolverkets allmänna råd

Familjedaghem

I Trelleborg finns pedagogisk omsorg i form av familjedaghem där barnen vistas i hemmiljö. Dagbarnvårdarna samarbetar och erbjuder barnen olika aktiviteter minst en gång i veckan, oftast i utemiljö.

Dagbarnvårdarna har ett avbytarsystem vid sjukdom och ledighet. Vid längre lov kan barnen även vara sammanslagna med en förskola som dagbarnvårdarna är kopplade till.

Ansöka till familjedaghem

Är du intresserad av familjedaghem för ditt barn gör du din ansökan via kommunens e-tjänstplattform.

Ansökan via e-tjänst (självbetjäningssidor)