Fristående förskolor i Trelleborg

Fristående förskolor har annan huvudman än Trelleborgs kommun, till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.

Som vårdnadshavare i Trelleborgs kommun kan du fritt välja förskola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola som du önskar.

Ansökan till Norlandia förskolor Prisman och Kunskapsförskolan görs via kommunens e-tjänst. Ansökan till övriga fristående förskolor görs direkt till respektive förskola.

E-tjänst för ansökan till förskola (självbetjäningssidor).

Förskolan Amico

Verksamheten bedrivs som ekonomisk förening
Adress: Algatan 47, 231 42 Trelleborg
Telefon: 0723-316 515
E-post: forskolan.amico@outlook.com

Förskolan Maracas

Verksamheten bedrivs som ett personalkooperativ ekonomisk förening
Adress: Algatan 27, 231 42 Trelleborg
E-post: forskolanmaracas@gmail.com

Förskolan Solöga i Beddingestrand

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform
Adress: Ängskavlevägen 3, 231 75 Beddingestrand
Telefon: 070-833 73 16
E-post:  info@forskolansologa.se
Webbplats: www.forskolansologa.se

Kunskapsförskolan

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform
Adress: Klövervallsgatan 54B, 231 34 Trelleborg
Telefon: 0738-610201
Webbplats: www.kunskapsforskolan.se

Månkattens förskola

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform
Adress: V. Vallgatan 2, 231 64 Trelleborg
Telefon: 0760-129 404 eller 0763-059 404
E-post: mankattensforskola@hotmail.com

Norlandia Förskolor Prisman

Verksamheten bedrivs som ett aktiebolag. Förskolan öppnar i december 2022.
Adress: Högalidsvägen 10, 231 56 Trelleborg
Telefon: 073-091 67 81
Webbplats: prisman.norlandiaforskolor.se

Näktergalens förskola

Verksamheten bedrivs som föräldrakooperativ
Adress: Valldammsgatan 17, 231 43 Trelleborg
Telefon: 0410-417 60
E-post: info@naktergalen.se

Pilens Montessoriskola

Verksamheten bedrivs som föräldrakooperativ/ekonomisk förening och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritidshem
Adress: Sniddavägen 7-0, 231 96 Trelleborg
Telefon: 040-219 219
E-post: rektor@pilens.org

Sagoborgen Förskola

Verksamheten bedrivs som aktiebolag
Adress: Malörtsvägen 26A, 231 36 Trelleborg
Telefon: 0410-10 997
E-post: sagoborgen@hotmail.com
Facebook: www.facebook.se/sagoborgen