Skolbuss, busskort eller skoltaxi

Skolskjuts kan utföras med skolbuss, linjetrafik med Skånetrafikens skolbiljett (busskort) eller med skoltaxi. Här hittar du information om de olika färdsätten.

Det är kommunen som bestämmer på vilket sätt skolskjutsen ska ske. Därför kan man inte välja detta i ansökan. Vilket färdsätt som eleven beviljas anges i beslutet om skolskjuts, som kommer i e-tjänsten där ansökan gjordes. Färdsätt kan komma att förändras under beslutets giltighet.