Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i förskoleklass, grundskola och grund- och gymnasiesärskolan kan enligt skollagen ha rätt till skolskjuts.

Skolskjuts kan beviljas om det behövs på grund av:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden längs skolvägen
  • elevens funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

Detta gäller även de elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna, om båda vårdnadshavarna bor inom Trelleborgs kommun.

Elever som valt en annan kommunal skola än den kommunen annars skulle placerat eleven vid (referensskola) eller en fristående skola inom Trelleborgs kommun, kan ha rätt till skolskjuts enligt skollagen om skolskjutsen inte bedöms bli dyrare än till referensskolan. Om skolskjutsen bedöms bli dyrare har eleven enligt ett lokalt politiskt beslut rätt till så kallad skoltransport. Skoltransport är i praktiken samma sak som skolskjuts men regleras inte i skollagen utan bygger på att det lokala politiska beslutet finns.

Elever som går i en kommunal skola i annan kommun kan få skolskjuts eller skoltransport enligt samma förutsättningar som ovan.

Elever som går i en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts eller skoltransport.

Elever som är folkbokförda i annan kommun men går i skola i Trelleborgs kommun ska vända sig till sin hemkommun för ansökan om skolskjuts.

Du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts (Självbetjäningssidor)