Musik

På Kulturskolan har vi undervisning i stort sett på de flesta instrument och många av dem har vi även till uthyrning.

Du har lektion en gång i veckan och får utöver lektionerna delta i någon av våra orkestrar och ensembler efter ett tag.

Vi delar in instrumenten i grupper: träblåsinstrument, brassinstrument, stråkinstrument, stränginstrument, klaviaturinstrument och slagverk.