Yrkesvux – gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Yrkesvux riktar sig till dig som vill gå en utbildning som leder till arbete. Alla utbildningar innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger dig både praktisk kunskap och kontakter i branschen.

Utbildningarna består av flera kurser och du får betyg efter avslutad kurs. Alla utbildningar ger dig rätt att ansöka om CSN.

Ansökan

Ansök till vuxenutbildningen i Trelleborg (e-tjänst).

De kurser vi inte erbjuder i egen regi kan du söka hos annan utbildningsanordnare genom oss. Kontakta Vägledningscentrum för mer information.