Svenska för invandrare, SFI

SFI ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.