Lärvux – särskild utbildning för vuxna

Lärvux är en skolform för vuxna med funktionsnedsättning på grund av utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada. Vi erbjuder utbildningen som fristående kurser och du söker den eller de kurser som du har intresse för eller behov av.

Undervisning och läromedel är kostnadsfritt och vi erbjuder digitala hjälpmedel som datorer och läsplattor i skolan.

Kursplan

Vi följer skolverkets läroplan men, har egna kursplaner och timplaner. Lärvux erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Individuell studieplan

Vi gör en individuell studieplan som utgår från dina behov och tidigare kunskaper. Undervisningen sker på både på dagtid och kvällstid i små grupper.

Antagning

I mån av plats har vi löpande antagning under läsåret.

Betyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg eller betyg.