Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd som det också kallas.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Ekonomiskt bistånd är aktuellt först om du inte har några andra möjligheter att klara din ekonomi.

Andra möjligheter kan vara:

  • arbete och löneinkomster
  • inkomster från Försäkringskassan
  • studiestöd från CSN
  • egna tillgångar, till exempel sparade pengar eller tillgångar du kan sälja
  • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen, till exempel om du är gift eller sambo.

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

På Socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Resultatet av provberäkningen är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsens provberäkning

Innan du ansöker

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. Tänk också på att du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen