Överklaga

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet.