Så här hanteras en digital ansökan

För att kunna handlägga ärenden om försörjningsstöd så snabbt och enkelt som möjligt har vi automatiserat delar av vårt arbete med hjälp av en mjukvarurobot.

Det kallas ”Robotic Process Automation” (RPA) och används till arbetsuppgifter som kan utföras billigare, snabbare och pålitligare av maskiner än av människor.

Roboten utför uppgifter i vårt system på samma sätt som en handläggare skulle ha gjort.

När du skickar in en ansökan via vår e-tjänst hämtar RPA (roboten) uppgifterna du lagt in och skickar till vårt verksamhetssystem. I systemet gör RPA en beräkning av dina inkomster och utgifter och kontrollerar:

  • uppgifter om dig i register hos till exempel försäkringskassan och skatteverket
  • om uppgifterna skiljer sig mot din förra ansökan
  • att du har en aktiv arbetsmarknadsplanering

Om kontrollerna går igenom systemet gör RPA ett bifallsbeslut och betalar ut bidrag.

Om kontrollerna inte går igenom gör RPA ett avslagsbeslut som du kan överklaga via en e-tjänst.