Så utreder vi din ansökan

Första gången du ansöker behöver du lämna information för tre månader tillbaka för att vi ska kunna utreda din rätt till ekonomiskt bistånd.

När din ansökan kommit in via e-tjänsten eller på papper händer det här:

  • Vi kontrollerar att alla nödvändiga uppgifter finns med
  • Vi utgår från riksnormen och räknar på din ekonomi
  • Vi gör kontroller mot Försäkringskassan, CSN, A-kassan och Arbetsförmedlingen.
  • Vi tittar på om du i övrigt uppfyller kraven utifrån din situation, till exempel om du är aktivt arbetssökande.
  • Vi fattar beslut och meddelar dig inom en arbetsdag.

Om du tycker att beslutet är fel har du rätt att överklaga. 

Här finns mer information om att överklaga beslut om ekonomiskt bistånd.