Höjt tak för maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 1 januari 2022

Från och med den 1 januari 2022 höjs inkomsttaket i maxtaxan inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats.

Den nya nivån för maxtaxan blir 52 410 kronor per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 510 kronor till 1 572 kronor per månad. En höjning av maxtaxeavgifterna kommer att ske varje år.

Anmäl aktuell inkomst

Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela när din inkomst ändras. I e-tjänstplattformen kontrollerar du att dina/era inkomstuppgifter är aktuella.

E-tjänst (självbetjäningssidor)