Textilinsamling

Släng inte kläder och textil i onödan. Miljöpåverkan är mycket stor vid tillverkningen, på klimat och vad gäller vattenförbrukning, kemikalieanvändning och transporter. Återanvänd, sälj eller skänk det du inte använder längre.

Insamlingsbehållare för textil och skor hittar du på återvinningsstationerna samt på återvinningscentralerna i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn. Till frivilligorganisationernas insamling kan du lämna alla typer av kläder, textilier och skor så länge de inte är våta eller kraftigt nedsmutsade. Förpacka i väl förslutna plastpåsar eller säckar. Du kan lämna kläder, skor, väskor, gosedjur, täcken, kuddar, filtar, lakan, dukar, handdukar, badlakan, tyger, skärp, garn, dun, trasmattor, sängöverkast, gardiner och leksaker.

I Sverige utreds just nu hur ett producentansvar på textil bör utformas så att textilbranschen tar fram teknik och infrastruktur för att samla in och återvinna de material som inte kan återanvändas. Senast 2025 ska textilavfall samlas in separat enligt EU:s nya avfallsdirektiv.

Det bästa du kan göra för miljön och för dem som arbetar med att producera kläder är att välja nya kläder med omsorg, välja kvalitet före kvantitet och handla second hand istället för nytt. Återanvändning är det bästa ur ett miljöperspektiv, och beror främst på att återvinningen endast ersätter råvaruproduktionen och att producera i återvunnet material liksom alla produktionsprocesser, kräver energi och resurser och bidrar till utsläpp i vatten, mark och luft. Det är alltså viktigt att ta hand om sina kläder och skor, laga och vårda dem så de får ett längre liv. Sy om och återskapa kläderna om du tröttnat på dem.