Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska du inte slänga i ditt kärl för hushållsavfall. Lämna det istället kostnadsfritt till kommunens återvinningscentraler eller beställ ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Allt trädgårdsavfall som samlas in i Trelleborgs kommun blir till kompostjord. Från april till oktober kan du köpa kompostjord av olika kvaliteter på återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn. Kompostjorden har ett högt näringsvärde och är därför lämplig som jordförbättring och toppdress för gräsmattor. På återvinningscentralen i Smygehamn kan du dessutom köpa odlingsfärdig, mixad jord bestående av 60 % matjord och 40 % kompostjord. Kompostjord och mixad jord kostar 150 kronor per kubikmeter.