Fåglar som stör

Störande fåglar är ett återkommande dilemma med vårens ankomst. Du som är fastighetsägare kan förebygga en del av problemen på egen hand. Våren är den period då fåglarna börjar häcka. Under denna perioden (våren och försommaren) får Trelleborgs kommun samtal från medborgare i kommunen som störs av fågelskrik i staden.

Vad kan man göra för att minska problemet?

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan vägleda och ge råd, men fastighetsägaren är den som praktiskt kan göra något åt störande fåglar.

Om vilda fåglar upplevs som störande kan fastighetsägare i Trelleborgs kommun försvåra tillvaron för fåglarna genom att spärra av lättillgängliga boplatser, störa bobyggnaden och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i bostadsområdet.

Det innebär:

  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon.
  • Rensa främst tak från bobyggnadsmaterial som fåglarna tagit dit. Observera att detta ofta behöver göras flera gånger innan fåglarna ger upp försöken att bygga bo. Reningen måste göras innan fåglarna byggt sina bon färdigt.
  • Använda ljudskrämmare eller rovfågelliknande drakar.
  • Göra tak och hängrännor otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar.
  • Sköta komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.

Låta bli att lägga ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Boende behöver informeras om detta.

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är det svårt att uppnå ett gott resultat och risken för skadeskjutning är stor. Dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras. Färdiga bon och ägg är fredade och får inte röras.

Du som är fastighetsägare och upplever fåglar som störande är ansvarig för att utföra förebyggande åtgärder på din fastighet enligt ovan. På allmänna platser ansvarar den förvaltning på kommunen som utför regelbunden skötsel. Om du bor i hyres- eller bostadsrätt är det istället hyresvärd eller bostadsrättsförening som är ansvariga.

Kan vilda fåglar vara en olägenhet?

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda om olägenhet för människors hälsa föreligger enligt miljöbalken. Det finns flera rättsfall som visar att fåglars skrän eller spillning i viss omfattning inte utgör olägenhet för människors hälsa eftersom spillning eller skrän är naturligt förekommande inslag i stadsmiljön.

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel parker och torg, bedöms normalt inte som olägenhet, enligt miljöbalken.

Var kan man vända sig för att få hjälp?

Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga kan du anlita ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.