Råttor

Råttor är ett allt större problem i städerna. Kommunen har aktiv bekämpning av råttor, men råttorna är duktiga på att anpassa sig till ändringar i miljön och dyker därför gärna upp på nya ställen.

Delat ansvar för råttfrågan

Både fastighetsägare och förvaltare eller bostadsföreningars styrelse har det huvudsakliga ansvaret för råttsanering på fastigheter. Ofta ingår skadedjursförsäkring i fastighetsförsäkringen och då kan man få hjälp med sanering av råttor av saneringsföretag. Har du problem med råttor, kontakta ditt försäkringsbolag för besked.

Tänk på det här för att slippa råttor

  • Se till att soptunnorna är råttsäkrade. Det måste också vara rent och städat kring kärlen.
  • Var noggrann med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul.
  • Vid uteservering – var noggrann med att plocka upp matrester från marken.
  • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.
  • Se till att dörrar, luckor och liknande sluter tätt. En råtta kan ta sig igenom ett hål på två centimeter in i fastigheten. Sätt finmaskiga nät för ventilationsgluggar och täta sprickor i grundmuren.
  • Fyll vattenlåsen i dina golvbrunnar med vatten och ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion.
  • Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Växtlighet gör det också lättare för råttor att ta sig upp på balkonger och därifrån in i bostaden.

Råttor på allmän plats

Har du problem med råttor ska du kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst. Ange vilken typ av fastighet det rör sig om, eller om det gäller parker eller andra allmänna platser, så lotsar kundtjänst dig vidare.