Ormar

Inom detaljplanerade område krävs särskilt tillstånd för att hålla orm.

Det är förbjudet hålla orm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, enligt Trelleborgs kommuns lokala föreskrifter. Syftet är att att skydda människors hälsa och miljö. Samhällsbyggnadsnämnden kan dock bevilja särskilt tillstånd, vilket får förenas med särskilda villkor.

Ansök om tillstånd för att hålla orm inom detaljplanerat område (Självbetjäningssida)