Hundar och katter

Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera djurskyddet i kommunerna. Misstänker du vanvård av hund, katt eller annat husdjur, ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne.

Hundar

Hunden sägs ofta vara människans bästa vän och att promenera med hunden förlänger livet för de flesta. Ta gärna med hunden ut i naturen, men tänk på att den inte får skrämma andra djur. Mellan den 1 mars och 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, det vill säga helst kopplad.

Råd och tips för dig med hund

Andra saker att tänka på för hundägare är:

  • att inte lämna hunden ensam någon längre tid. Din hund har ett stort behov av sällskap och alla hundar behövs rastas regelbundet
  • att visa hänsyn. Släpper du ut hunden i trädgården, visa hänsyn till omgivningen när det gäller vilken tid på dygnet detta sker
  • att hålla din hund under uppsyn

Klagomål på hund

Om du har klagomål på grannens hund, bör du i första hand själv tala med grannen om saken. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Om du bor i ett hyreshus ska du också tala med din hyresvärd innan du kontaktar kommunen.

Om du störs av skällande hundar bör du i första hand själv tala med hundägaren om saken. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du misstänker att skällandet beror på vanvård ska du istället kontakta Djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne, 010- 22 41 350.

Observera att lösspringande och aggressiva hundar ska anmälas till polismyndigheten.

Vad säger lagen?

Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska hunden hållas under uppsikt och skötas så att den inte orsakar skador eller avsevärd olägenhet. Detta innebär bland annat att hunden vid behov ska hållas kopplad och inte störa omgivningen genom oljud (till exempel genom att skälla eller yla).

Enligt 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur, till exempel hundar, hållas och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Med sådana olägenheter menas störningar som, enligt medicinsk eller hygienisk bedömning, kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfälliga (9:3 miljöbalken). Exempel på detta kan vara hundar som skäller eller ylar ihållande och under längre perioder.