Skyddsjakt

Teknisk serviceförvaltning handlägger ärenden rörande skyddsjakt. Du kan anmäla ett ärende via telefon eller e-post.

Information om skyddsjakt

Du har som ägare ansvar att hus och trädgårdar hålls fria från ohyra och andra skadedjur.

Är det tamdjur som medför hälsorisker är det djurägarens ansvar. Trelleborgs kommuns miljöavdelning kan ge i uppdrag att vidta åtgärder om det behövs.

Det är enbart om fallet är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet som kommunen vidtar åtgärder. Det gäller alltså om det finns risk för sjukdom och epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter eller liknande.

Rör det jaktbart vilt, så kallad skyddsjakt, är det polisen som har tillsyn över hur jakten bedrivs.