Kartor och mätning

Du som är fastighetsägare har ofta behov av olika typer av kartor, geografisk information och mätningstjänster. Använd helst Chrome som webbläsare, så fungerar karttjänsterna som bäst.

Kartor

Baskarta

Baskartan omfattar hela kommunen och innehåller olika typer av kartdetaljer, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.

Baskartan

Tomtkarta

Här kan du själv ladda ner en tomtkarta i pdf-format över önskad fastighet. Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera. Skriv in fastighetens adress i sökfältet.

Tomtkarta

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används ofta för att göra en situationsplan, som du behöver när du ska ansöka om bygglov.

Nybyggnadskarta (Självbetjäningssida)

Adress- och lägenhetsregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter och för att adresserna blir uppdaterade hos Lantmäteriet.

Adress- och lägenhetsregister

Mätningstjänster

Kommunen utför all sorts inmätning och utstakning för kunder inom både den offentliga och privata sektorn. Förutom de mättjänster som finns att läsa om längre ner i texten, utför vi till exempel: kontrollmätning, inmätning av ledningar och detaljer för projektering med mera.

Husutstakning

När du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du normalt göra en husutstakning. Då markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar i rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov.

Husutstakning

Lägeskontroll

En lägeskontroll utförs i samband med formsättning så att eventuella fel kan åtgärdas.

Lägeskontroll

Gränsvisning

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att hitta gränsmarkeringarna.

Gränsvisning

Förrättningsmätning

Om du vill bilda eller ändra fastigheter inom Trelleborgs kommun ska du vända dig till Lantmäteriet. Det kan till exempel handla om att stycka av en fastighet, få reda på var en fastighetsgräns går eller bilda en gemensamhetsanläggning.

Förrättningsmätning