Gränsvisning

All mark är indelad i fastigheter, och om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan vi ofta hjälpa dig hitta den. Det kan till exempel vara inför att du ska bygga en ny byggnad som ska ske nära gränsen.

Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkter kan vara markerade på många olika sätt men i Trelleborgs kommun är ett nedslaget järnrör det vanligaste markeringssättet.

Med hjälp av gamla förrättningshandlingar kan vi i de flesta fall hjälpa till att få fram var fastighetsgränsen går. Med hjälp av metallsökare kan vi även hitta gränsrör som med tiden kan ha hamnat ett stycke under markytan.

Vi markerar gränsen och de gränspunkter vi kan hitta med träpinnar och sprayfärg. Detta är inte juridiskt bindande men kan vara tillräckligt för att komma överens med din granne om var gränsen går.

Beställ mätningstjänster (Självbetjäningssida)

Kontakta Lantmäteriet för fullständig gränsutredning

Om du vill ha en fullständig gränsutredning och en juridiskt bestämd gräns behövs en gränsbestämning. En sådan har endast Lantmäteriet behörighet att utföra.

Lantmäteriets webbplats