Husutstakning

När du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du normalt göra en husutstakning. Då markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar i rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov.

Hur går det till?

Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. Behövs utstakning så finns uppgifter om villkor och tidpunkt i startbesked som samhällsbyggnadsnämnden gett.

Den som utför utstakningen ska ha mätningsbehörighet. Vi behöver minst fem arbetsdagar för att kunna förbereda, beräkna och planera in en husutsättning.

Vid utstakningen ska fastigheten helst vara fri från travar med byggmaterial. Det ska finnas virke för profiler med lämpliga dimensioner för pålar på 45 x 70 mm och för brädor på 22 x 70 mm.

Beställ mätningstjänster (Självbetjäningssida)

Grovutstakning

Grovutstakning sker normalt innan schaktningen påbörjas. Här markeras byggnadens alla hörn med en noggrannhet på fem centimeter. Utmärkning görs med träkäppar eller markeringsfärg. I samband med grovutstakningen markeras ofta en arbetshöjd eller föreslagen golvhöjd enligt beviljat bygglov.

Finutstakning

Vid finutstakningen anges husets exakta läge. Det kan ske efter att markarbetet till husgrunden är avslutat eller i direkt anslutning till en grovutstakning.

Innan en finutstakning kan genomföras måste byggprofiler sättas upp. Profilerna placeras cirka en meter utanför varje hushörn. Först trycks pålar ner eller förankras så att de ger god stabilitet. I nästa steg avvägs alla pålar till den i bygglovet föreslagna golvhöjden och brädorna sätts upp mellan pålarna. När profilerna är på plats markerar mätningspersonalen med hjälp av en totalstation det exakta läget av varje fasadsida. Markeringen görs med spik i överkanten av en profilbräda. Byggnadens fasadliv bildas nu genom att spänna en lina mellan två spikar tillhörande respektive fasadsida.