Färdvägens längd

I Trelleborgs kommun behöver eleven ha följande avstånd mellan hemmet och skolan för att kunna beviljas skolskjuts:

  • årskurs F-6: minst 2 kilometer
  • årskurs 7-9: minst 4 kilometer

Samma avstånd gäller mellan hemmet och lämplig hållplats för skolbuss eller linjetrafik.

Gymnasieelever kan inte få skolskjuts men kan ha rätt till resebidrag för resor mellan hemmet och skolan.