Frågor och svar om god man

Här får du svar på de mest vanliga frågorna som rör godmanskap och förvaltarskap. Du kan också kontakta Överförmyndarenheten om du inte hittar svaret på din fråga.