Förbered ditt projekt

Vilka regler finns för just ditt område?

Om platsen du ska bygga på ingår i ett detaljplanerat område, måste du ta reda på vad som gäller för det området.

Detaljplanen bestämmer vad du får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan gälla ett par kvarter eller bara några fastigheter. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning som tillsammans bestämmer hur området ska se ut.

Läs mer om din detaljplan här

Var går fastighetsgränsen?

Är du osäker på var din fastighetsgräns går kan du via Lantmäteriets karttjänst se det ungefärliga läget. Via Samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen kan du få ett enkelt kartunderlag. Behöver du ett noggrant underlag kan du mot en avgift beställa en nybyggnadskarta.

Lantmäteriets karttjänst

Enklare kartunderlag kan du beställa genom att mejla kundtjänst: kundtjanst@trelleborg.se

Behöver du nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan visar din fastighet tillsammans med gällande planbestämmelser, befintliga byggnader och anläggningar, fastighetsgränser, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder. Om du planerar att bygga på en obebyggd tomt krävs alltid en nybyggnadskarta.

Läs mer om nybyggnadskarta här.

Vem äger huset eller fastigheten?

Om det inte är du som äger huset eller fastigheten måste du ha ett godkännande från ägaren för att få bygga eller göra ändringar som till exempel att sätta upp en skylt eller ta bort en bärande vägg.

I en bostadsrättsförening behövs oftast ett godkännande av föreningens styrelse.

Ligger din tomt på strandskyddat område?

Strandskyddet kan gälla oavsett om du behöver bygglov eller inte. Tänk på att även ett litet vattendrag som ett dike eller en liten bäck kan vara strandskyddat.

Läs mer om strandskydd

Informera dina grannar

Prata med dina grannar om vad du tänkt bygga. Projektet får inte innebära någon större olägenhet för grannarna. Det betyder att du ska visa viss hänsyn till grannarna när det gäller exempelvis skuggor, insyn eller försämrad utsikt.

Även om ditt byggprojekt följer detaljplanen och du har lagen på din sida är det alltid bra att prata med grannarna om projektet. Bygglovsprocessen kan då gå smidigare och risken minskar för att ditt bygglov överklagas.