Innan du flyttar in

Slutsamråd

När byggåtgärderna blivit färdiga ska ett slutsamråd hållas mellan byggnadsinspektören, byggherren och den kontrollansvarige. Då diskuteras bland annat hur kontrollplanen genomförts, om det varit några avvikelser och om den kontrollansvarige har något utlåtande. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det står i så fall i startbeskedet.

Slutbesked

Innan det är dags att flytta in i ditt nybyggda hus eller börja använda det du byggt behövs ett slutbesked. Ett slutbesked är ett beslut från Trelleborgs kommun att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får börja användas.

Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller anläggningen. För att få ett slutbesked ska du som byggherre visa att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.