Medan byggprojektet pågår

Besök på arbetsplatsen

När projektet eller bygget pågår kan byggnadsinspektören komma att besöka byggplatsen. Mer information ges vid det tekniska samrådet.

Byggnadsinspektörens uppgift under arbetsplatsbesöket är att se till att kontrollplanen följs, att den som är kontrollansvarig sköter sina uppdrag och att inget strider mot byggreglerna. Däremot gör inspektören ingen djupare besiktning.

Förändringar under byggtiden

Det är inte ovanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på förändringar man vill göra i planeringen. Innan du gör ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare. Om du inte följer bygglovet och inte har något nytt beslut räknas det som olovligt byggande.