Marklov och rivningslov

Om du vill riva en byggnad inom ett område med detaljplan, eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning, kan du behöva rivningslov respektive marklov. I vissa fall krävs marklov även vid trädfällning.

Marklov

Inom område med detaljplan behöver du marklov om du ska schakta eller fylla, om markens höjdläge till stor del kommer att förändras avsevärt. Med avsevärt menar vi om höjdskillnaden ändras med en halv meter eller mer.

I vissa fall behöver du marklov för att fälla träd eller plantera skog. Dessa krav kan även gälla inom områden med områdesbestämmelser.
Läs vad detaljplanen eller områdesbestämmelserna säger om ditt område.

När du ansöker om marklov, skicka in följande handlingar:

Du hittar länk till ansökan, samt exempel på ritningar och annan information i listan längre ner på sidan.

  • Fullständigt ifylld ansökan
  • Situationsplan i skala 1:400 med eventuella träd som ska fällas markerade
  • Markplaneringsritning
  • Förslag till kontrollplan
  • Foto på tomten

Om du är osäker på vad som gäller, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på samhallsbyggnad@trelleborg.se.

Rivningslov

Inom område med detaljplan behöver du rivningslov om du ska riva delar av eller hel bygglovspliktig byggnad.

Du får inte börja riva byggnaden förrän din ansökan beviljats och du har fått startbesked. Detta krav kan även gälla inom områden med områdesbestämmelser.

Om du är osäker på vad som gäller, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på samhallsbyggnad@trelleborg.se.

När du ansöker om rivningslov, skicka in följande handlingar:

Du hittar länk till ansökan, samt exempel på ritningar och annan information i listan längre ner på sidan.

  • Fullständigt ifylld ansökan
  • Situationsplan i skala 1:400 med aktuella byggnader markerade
  • Förslag till kontrollplan
  • Foto på byggnad som ska rivas.