Murar, plank och staket

Murar, plank och staket ska alltid placeras så de inte är ett besvär för omgivningen eller en fara för trafiken.

För murar och plank behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Murar

Du behöver bygglov för murar och stödmurar som får en höjd på över 0,7 meter över marknivån.

Plank

Du behöver bygglov för plank där tätheten mellan plankorna är mer än hälften av luftutrymmet mellan dem eller om planket är högre än 1,1 meter över befintlig medelmarknivå.

Staket

Du behöver inte söka bygglov för staket som är högst 1,1 meter räknat från befintlig medelmarknivå.

När du ansöker om bygglov för mur eller plank, skicka in följande handlingar:
Du hittar länk till ansökan, samt exempel på ritningar och annan information i listan längre ner på sidan.

  • Fullständigt ifylld ansökan
  • Situationsplan i skala 1:400 med aktuella platser markerade
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar staket/mur och eventuell byggnad.
  • Konstruktionsritning i skala 1:20 som visar konstruktion och grundläggning.
  • Förslag till kontrollplan
  • Foto från aktuella platser